مسعود بارانی

یادداشت‌هایی از دیروز و امروز برای فردا

مسعود بارانی

یادداشت‌هایی از دیروز و امروز برای فردا

مسعود بارانی

وب‌نوشته‌های مسعود بارانی درباره‌ی تکنولوژی، استراتژی و زندگی.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب
من:
مسعود بارانی؛
دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران؛
فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا.

و اینجا:
بستری برای نوشتن در باب استراتژی، تکنولوژی و زندگی؛ همین‌طور خط‌خطی‌هایی از احوالات شخصی.

-در حال تکمیل-